Zaburzenia snu u dzieci

księżyc

Sen to stan fizjologiczny niezbędny do prawidłowego funkcjonowania każdego organizmu. Brak snu może doprowadzić do zaburzenia tego funkcjonowania. Zaburzenia związane ze snem mogą stanowić pewien objaw chorobowy. Mogą wynikać z niedostatecznej ilości, bądź jakości tego snu. Niekiedy są spowodowane trudnościami z zasypianiem i utrzymaniem ciągłości snu. O zaburzeniach snu można mówić również w momencie zbyt wczesnego budzenia, bądź zwiększonej potrzeby snu.

Zaburzenia snu u dzieci są zjawiskiem bardzo częstym. Znaczna część maluchów nie jest w stanie przespać wymaganej liczby godzin, potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania ich organizmu. Stan ten może być spowodowany wieloma czynnikami. Najczęściej jednak wynika on z pewnych zaburzeń psychospołecznych, behawioralnych, bądź organicznych. Bez względu na to, w jakim wieku jest dziecko, zaburzenia snu mogą doprowadzić do pewnych konsekwencji zdrowotnych, zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Z badań naukowych wynika, że nie rozwiązanie problemów ze snem u dziecka w momencie, kiedy się one pojawiają, skutkują wzmożeniem tych problemów w latach późniejszych. Ponad połowa dzieci z zaburzeniami snu odczuwa te problemy jeszcze przez kolejny rok, czy dwa lata. Obecnie szacuje się, że zaburzenia snu dotyczą około 20-30% dzieci w pierwszych trzech latach życia.

Zaburzenia snu mogą być spowodowane wieloma czynnikami, wśród których można wyróżnić zaburzenia związane z funkcjonowaniem zegara biologicznego. Zaburzenia te dotyczą przede wszystkim dzieci urodzonych po nieprawidłowo przebiegającej ciąży, czy porodzie, a także u dzieci autystycznych, niewidomych oraz z opóźnionym rozwojem psychoruchowym. Dzieci z takimi zaburzeniami mają problemy zwłaszcza z zasypianiem oraz utrzymaniem ciągłości snu.

Inną przyczyną zaburzeń snu u dzieci mogą być choroby somatyczne, a wśród nich: padaczka, nadczynność tarczycy, alergia pokarmowa, czy choroby metaboliczne. Do czynników powodujących zaburzenia snu należy zaliczyć także te, związane ze stanem emocjonalnym. Mowa tu przede wszystkim o stresie i zwiększonym napięciu, spowodowanym wieloma sytuacjami, na przykład pójściem do przedszkola, czy zmianą miejsca zamieszkania. Takie czynniki emocjalne mogą stanowić przyczynę trudności w zasypianiu, budzenia się w nocy, a także lęków i koszmarów sennych. Do przyczyn zaburzeń snu u dzieci należy zaliczyć jeszcze czynniki środowiskowe, a więc przede wszystkim: hałas, czy zbyt niską lub zbyt wysoką temperaturę w pokoju dziecka. Takie czynniki mogą utrudniać zasypianie i przyczyniać się do częstego wybudzania się dziecka.

Leczenie zależy przede wszystkim od przyczyny zaburzeń snu. Niezwykle ważna jest w tym momencie rola rodziców, którzy w pierwszej kolejności powinni skontaktować się z lekarzem i udzielić mu szczegółowego wywiadu. Jeżeli zaburzenia snu związane są z czynnikami emocjonalnymi, konieczne jest udzielenie dziecku możliwie największego wsparcia. Należy wówczas wyeliminować wszelkie czynniki przyczyniające się do stresu i napięcia u dziecka. Jeżeli takie działania nie dadzą oczekiwanego rezultatu, należy zwrócić się do psychologa lub psychiatry dziecięcego. W niektórych przypadkach konieczne jest wdrożenie psychoterapii rodzinnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *