Wady serca u dzieci

sercedziecka

Wady serca to jedne z najczęstszych nieprawidłowości rozpoznawanych u dzieci. Z reguły są one wykrywane zaraz po urodzeniu dziecka. W niektórych przypadkach stanowią one bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia dziecka i wymagają natychmiastowej interwencji chirurgicznej.

Jednak w większości przypadków mogą nie dawać żadnych odczuwalnych objawów. Wiele osób dopiero w wieku dorosłym dowiaduje się, że ma wadę serca. Najczęściej diagnozowanymi wadami tego typu u noworodków są: ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (ASD) i przegrody międzykomorowej (VSD) oraz przetrwały przewód tętniczy (PDA).

Przyczyny wad serca

Niestety w zdecydowanej większości przypadków nie można określić bezpośredniej przyczyny wady serca u dziecka. Jest to możliwe tylko w około dziesięciu procentach przypadków.  Do najczęściej rozpoznawanych przyczyn należą między innymi czynniki genetyczne, a zwłaszcza błędy w segregacji chromosomów. Ryzyko wystąpienia wady serca jest większe u dzieci, których bliscy krewni także byli dotknięci tą dolegliwością. Za wystąpienie wad serca u dzieci mogą być również odpowiedzialne:

  • Przebyte przez matkę zakażenia wirusowe matki w pierwszych tygodniach ciąży.
  • Niektóre środki farmaceutyczne przyjmowane przez matkę w trakcie ciąży, na przykład trymetadion lub hydantoina.
  • Spożywanie alkoholu przez matkę w czasie ciąży alkoholu.
  • Choroba cukrzycowa matki, szczególnie jeśli jest nieleczona lub leczona w sposób nieodpowiedni.

Ubytek w przegrodzie międzykomorowej

Jedną z najczęściej rozpoznawanych wad serca u dzieci jest ubytek w przegrodzie międzykomorowej (VSD). Nieprawidłowość polega na występowaniu jednej lub kilku dziur w przegrodzie oddzielającej komory serca. Bardzo często dochodzi do samoistnego zasklepienia się tych otworów w trakcie dwóch pierwszych lat życia dziecka. Jednak czasami do tego nie dochodzi. Gdy wada jest niewielka może nie dawać ona żadnych widocznych objawów, jedynie w trakcie osłuchiwania dziecka pediatra może usłyszeć szmer w sercu.

Gdy otwór lub otwory są duże, dochodzi do znacznego przecieku i mieszania się krwi żylnej i tętniczej. Dziecko z taką nieprawidłowością dużo gorzej się rozwija. Znacznie wolniej u niego przyrasta masa ciała i może mieć problemy z oddychaniem. Są to objawy niewydolności serca. Dzieci z poważnymi wadami serca również znacznie częściej cierpią na nawracające zakażenia dróg oddechowych. W przypadku zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu, który skieruje dziecko do kardiologa. Dostęp do odpowiednich specjalistów oraz badań oferują m.in. przychodnie Multi Med.

Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej

Kolejną wadą serca, która często jest wykrywana u dzieci zaraz po urodzeniu jest ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Wynika ona z istnienia otworu lub otworów w przegrodzie oddzielającej prawy przedsionek od lewego przedsionka serca. Znaczna część ubytków ulega samoistnemu zasklepieniu w przeciągu pierwszego roku życia. W przypadku niewielkich ubytków trudno zauważyć jakiekolwiek objawy. Większe otwory w przegrodzie międzyprzedsionkowej objawiają się słyszalnym podczas osłuchiwania dziecka szmerem nad sercem. Towarzyszą im również nawracające infekcje układu oddechowego. Leczenie większych ubytków wymaga zastosowania zabiegu chirurgicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *