Wady serca u dzieci

sercedziecka

Wady serca to jedne z najczęstszych nieprawidłowości rozpoznawanych u dzieci. Z reguły są one wykrywane zaraz po urodzeniu dziecka. W niektórych przypadkach stanowią one bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia dziecka i wymagają natychmiastowej interwencji chirurgicznej.

Jednak w większości przypadków mogą nie dawać żadnych odczuwalnych objawów. Wiele osób dopiero w wieku dorosłym dowiaduje się, że ma wadę serca. Najczęściej diagnozowanymi wadami tego typu u noworodków są: ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (ASD) i przegrody międzykomorowej (VSD) oraz przetrwały przewód tętniczy (PDA).

Przyczyny wad serca

Niestety w zdecydowanej większości przypadków nie można określić bezpośredniej przyczyny wady serca u dziecka. Jest to możliwe tylko w około dziesięciu procentach przypadków.  Do najczęściej rozpoznawanych przyczyn należą między innymi czynniki genetyczne, a zwłaszcza błędy w segregacji chromosomów. Ryzyko wystąpienia wady serca jest większe u dzieci, których bliscy krewni także byli dotknięci tą dolegliwością. Za wystąpienie wad serca u dzieci mogą być również odpowiedzialne:

  • Przebyte przez matkę zakażenia wirusowe matki w pierwszych tygodniach ciąży.
  • Niektóre środki farmaceutyczne przyjmowane przez matkę w trakcie ciąży, na przykład trymetadion lub hydantoina.
  • Spożywanie alkoholu przez matkę w czasie ciąży alkoholu.
  • Choroba cukrzycowa matki, szczególnie jeśli jest nieleczona lub leczona w sposób nieodpowiedni.

Ubytek w przegrodzie międzykomorowej

Jedną z najczęściej rozpoznawanych wad serca u dzieci jest ubytek w przegrodzie międzykomorowej (VSD). Nieprawidłowość polega na występowaniu jednej lub kilku dziur w przegrodzie oddzielającej komory serca. Bardzo często dochodzi do samoistnego zasklepienia się tych otworów w trakcie dwóch pierwszych lat życia dziecka. Jednak czasami do tego nie dochodzi. Gdy wada jest niewielka może nie dawać ona żadnych widocznych objawów, jedynie w trakcie osłuchiwania dziecka pediatra może usłyszeć szmer w sercu.

Gdy otwór lub otwory są duże, dochodzi do znacznego przecieku i mieszania się krwi żylnej i tętniczej. Dziecko z taką nieprawidłowością dużo gorzej się rozwija. Znacznie wolniej u niego przyrasta masa ciała i może mieć problemy z oddychaniem. Są to objawy niewydolności serca. Dzieci z poważnymi wadami serca również znacznie częściej cierpią na nawracające zakażenia dróg oddechowych. W przypadku zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu, który skieruje dziecko do kardiologa. Dostęp do odpowiednich specjalistów oraz badań oferują m.in. przychodnie Multi Med.

Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej

Kolejną wadą serca, która często jest wykrywana u dzieci zaraz po urodzeniu jest ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Wynika ona z istnienia otworu lub otworów w przegrodzie oddzielającej prawy przedsionek od lewego przedsionka serca. Znaczna część ubytków ulega samoistnemu zasklepieniu w przeciągu pierwszego roku życia. W przypadku niewielkich ubytków trudno zauważyć jakiekolwiek objawy. Większe otwory w przegrodzie międzyprzedsionkowej objawiają się słyszalnym podczas osłuchiwania dziecka szmerem nad sercem. Towarzyszą im również nawracające infekcje układu oddechowego. Leczenie większych ubytków wymaga zastosowania zabiegu chirurgicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *