1948 0 0
Astma oskrzelowa

Astma oskrzelowa

1966 1 0
Dziecko z astmą

Dziecko z astmą