Otyłość u dzieci

otyłe dziecko

Nadwaga i otyłość u dzieci

O otyłości u dziecka mówi się wówczas, kiedy dochodzi do nadmiernego wzrostu masy ciała w stosunku do wysokości. Jeżeli nadmiar masy ciała w stosunku do masy odpowiedniej dla wzrostu oraz płci przekracza 25%, rozpoznawana jest otyłość. W przypadku nadmiaru masy ciała mieszczącego się w granicach 10-25%, mówi się o nadwadze występującej u dziecka. Najprostszym sposobem na określenie nadwagi, bądź otyłości u dziecka, jest posługiwanie się tak zwanym wskaźnikiem BMI (wskaźnik względnej masy ciała). Metoda ta polega na dzieleniu masy ciała wyrażonej w kilogramach przez kwadrat wzrostu wyrażony w metrach. Wskaźnik BMI ulega zmianie wraz ze wzrostem dziecka, dlatego też należy go interpretować za pomocą tak zwanych siatek centylowych. Otyłość rozpoznawana jest wówczas, kiedy wartość BMI przekracza 97 centyl. Z kolei wartość BMI znajdująca się przedziale 90-97 centyl traktowana jest jako nadwaga. Warto jednak szczególnie podkreślić, że BMI, podobnie zresztą, jak każda inna metoda, wykazuje pewne ograniczenia. Dzieci wysportowane, które mają dobrze rozwinięte mięśnie, mogą (według BMI) zostać sklasyfikowane jako dzieci z nadwagą, tymczasem większa masa ciała w stosunku do ich wzrostu wynika z przyrostu tkanki mięśniowej, co nie oznacza zatem nadwagi.

Problem otyłości u dzieci

Otyłość należy obecnie do najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych. Częstość występowania otyłości u dzieci w Polsce szacuje się na około 2,5-12%. Z przeprowadzonych niedawno badań wynika, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat, liczba dzieci z nadwagą wzrosła aż trzykrotnie. W przypadku dzieci i młodzieży najczęściej mamy do czynienia z tak zwaną otyłością prostą. Dotyczy ona aż 95% przypadków. Otyłość ta spowodowana jest nadmiarem dostarczanej energii, która wraz z niedostatecznym jej wydatkowaniem, odkłada się w postaci nadmiernej tkanki tłuszczowej. Jedynie 5% przypadków dotyczy otyłości stanowiącej objaw chorób uwarunkowanych genetycznie, skutek uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, czy chorób gruczołów wydzielania dokrewnego. W takich sytuacjach mamy do czynienia z tak zwaną otyłością wtórną. Dzieciom otyłym grozi niestety otyłość w wieku dorosłym, która prowadzi z reguły do bardzo poważnych konsekwencji zdrowotnych, takich jak: nadciśnienie, cukrzyca typu 2, choroby układu kostno-stawowego, czy choroby przewodu pokarmowego.

Przyczyny otyłości u dzieci

Otyłość u dzieci uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Do najważniejszych z nich zalicza się przede wszystkim czynniki środowiskowe, psychologiczne, endokrynologiczne, metaboliczne oraz genetyczne. Najważniejszą rolę w grupie czynników środowiskowych odgrywa przede wszystkim nieprawidłowy sposób żywienia dzieci. Bardzo często dochodzi zatem do przekarmiania dziecka, już od najmłodszych lat. Dzieci jedzą ponadto nieregularnie, sięgając przy tym chętnie po produkty niezdrowe, z dużą zawartością tłuszczów oraz cukrów. Bardzo częstym bł€dem, popełnianym z kolei przez rodziców, jest nagradzanie dziecka słodyczami, czy to za dobre wyniki w nauce, czy też za dobre zachowanie. Nie bez znaczenia okazuje się także siedzący tryb życia dzieci i mała aktywność fizyczna. Większość swego czasu spędzają one przez telewizorem i komputerem, co w znacznym stopniu prowadzi do rozwoju otyłości. Ważne są również czynniki psychologiczne, wpływające na otyłość u dziecka. Zalicza się do nich między innymi niepowodzenia szkolne, brak akceptacji ze strony rówieśników, konflikty rodzinne. Wszystko to w znacznym stopniu wpływa na nadmierny apetyt u dziecka oraz przybieranie na wadze.

Postępowanie w otyłości u dziecka

Leczenie otyłości u dziecka polega przede wszystkim na zmianie jego modelu żywienia. Warto jednak podkreślić, że wprowadzany odtąd model powinien dotyczyć całej rodziny, co pozwoli na przedstawienie dziecku pewnego wzorca. W ramach zmiany zasad żywieniowych, należy zadbać przede wszystkim o zmniejszenie zawartości tłuszczu w spożywanych potrawach. Niezwykle ważne jest wprowadzenie do codziennej diety dużej ilości warzyw i owoców, a także pieczywa razowego. Należy ograniczyć do minimum spożywanie słodyczy oraz słodkich napojów. Drugim, najważniejszym elementem leczenia otyłości u dzieci, jest zwiększenie jego aktywności fizycznej. Ćwiczenia należy dostosowywać do umiejętności dzieci i dokładnie je zaplanować, mając na uwadze cały przebieg dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *