Bóle głowy u dziecka

Headache

Bóle głowy są stosunkowo częstą dolegliwością występującą u dzieci i młodzieży. Od wielu lat prowadzone są liczne badania w celu ustalenia ich konkretnych przyczyn. Niestety do dnia dzisiejszego nie udało się ich odnaleźć. Najbardziej znaną teorią na temat przyczyn występowania bólów głowy u dzieci jest ta, dotycząca zaburzeń czynności układu naczyniowego mózgu, na który to w znacznym stopniu wpływają czynniki genetyczne oraz środowiskowe.

Bóle głowy występują u około 37-50% małych dzieci oraz u 57-83% młodzieży w wieku około 15 lat. Przed osiągnięciem dojrzałości płciowej, bóle głowy występują znacznie częściej u chłopców. Później z kolei w głównej mierze dotyczą kobiet. Bóle głowy u dziecka, które się powtarzają i mają charakter przewlekły, są bardzo uciążliwe i w znacznym stopniu pogarszają jakość życia, co negatywnie przekłada się między innymi na wyniki dziecka w nauce, czy codzienny wypoczynek. Do czynników sprzyjających występowaniu bólów głowy, zalicza się między innymi: upał, obciążenie nadmierną ilością obowiązków szkolnych, brak snu, czy stres.

Bóle głowy, które występują w wieku dziecięcym, mogą towarzyć wielu chorobom. Bardzo często pojawiają się przy okazji infekcji wirusowych oraz bakteryjnych. W takich przypadkach są to krótkotrwałe dolegliwości, które ustępują zazwyczaj po kilku dniach od momentu wystąpienia choroby. Tego rodzaju bóle nazywa się objawowymi.

Objawowe bóle głowy

Objawowe bóle głowy mogą również występować w przypadku innych, znacznie bardziej poważnych chorób, do których można zaliczyć nowotwór mózgu, czy guz nowotworowy. W takich przypadkach, oprócz silnych bólów głowy, pojawiają się także inne objawy. Są to przede wszystkim wymioty, czy spadek aktywności. Jeżeli tego rodzaju objawowy ból głowy u dziecka zostanie przeoczony przez rodzica, może przynieść bardzo poważne konsekwencje. Oddala się bowiem leczenie operacyjne, które jest jedynym skutecznym rozwiązaniem w takim stanie. Ból głowy wywołuje w takiej sytuacji nadmierne ciśnienie śródczaszkowe. Pojawiają się wówczas charakterystyczne zmiany na dnie oka. Przyjmują one postać obrzęku tarczy nerwów wzrokowych. Mimo, iż bóle głowy wywołane przez guzy mózgu, występują raczej rzadko w stosunku do wszystkich rodzajów bólów głowy, ważne jest przeprowadzenie badań dna oka w przypadku wszystkich dzieci skarżących się na tego rodzaju dolegliwości.

Samoistne bóle głowy

Samoistne bóle głowy występują znacznie częściej niż te, stanowiące objaw jakiejś choroby. Charakterystyczną cechą samoistnych bólów głowy jest fakt, że stanowią one jedyny objaw chorobowy, występujący długo i wielokrotnie. Rozpoznanie tego rodzaju bólów możliwe jest tylko i wyłącznie na podstawie dokładnej i regularnej obserwacji dziecka.

Napięciowe bóle głowy

Napięciowe bóle głowy to najczęstsza postać samoistnych bólów głowy. Cechą charakterystyczną tego rodzaju dolegliwości, jest przede wszystkim nawracanie epizodów bólu, które mogą trwać nawet przez okres tygodnia. Odczuwany jest obustronny ból, a także swego rodzaju zaciskanie, które jednak nie nasila się, co pozwala dziecku na wykonywanie codziennych i rutynowych czynności. Napięciowemu bólowi głowy nie towarzyszą raczej nudności oraz wymioty. Bardzo często zaobserwować można jednak nadwrażliwość na hałas, a także na światło.

Jak postępować w przypadku bólów głowy u dziecka?

Doraźnym sposobem jest oczywiście podanie dziecku leku przeciwbólowego. W tym celu najlepiej sprawdza się paracetamol lub ibuprofen, oczywiście w dawkach odpowiednich dla dziecka. Warto pamiętać o tym, że leki przeciwbólowe powinny być podawane w ostateczności. Zbyt częste przyjmowanie przez dziecko leków może doprowadzić do zbytniego uzależnienia się. Najlepszym sposobem postępowania w przypadku bólów głowy u dziecka jest zachęcenie go do położenia się i wypoczynku. Rodzice mogą mu w tym pomóc poprzez odtworzenie przyjemnej i relaksacyjnej muzyki, przyciemnienie pomieszczenia i podanie dziecku coś ciepłego do picia. We wszystkich, niepokojących sytuacjach, konieczna jest oczywiście konsultacja z lekarzem. Niekiedy konieczna jest także wizyta u psychologa.

Dziecko a migrena

Migrena występuje raczej rzadko w wieku dziecięcym, choć odnotowuje się takie przypadki. Wyróżnia się migrenę bez aury lub z aurą. Migrena bez aury charakteryzuje się silnym bólem głowy, przeważnie jednostronnym. Ból odczuwalny jest przede wszystkim w okolicy skroniowo-czołowej. Często towarzyszy mu także uczucie pulsowania. Migrenowy ból głowy bez aury może trwać od jednej do nawet kilkunastu godzin. W tym przypadku charakterystyczna jest także nadwrażliwość na światło i hałas. Najbardziej poważnymi dolegliwości, występującymi w migrenie bez aury, są wymioty i nudności.

Migrena z aurą natomiast jest bólem głowy, poprzedzonym charakterystycznymi objawami wzrokowymi. Zalicza się do nich przede wszystkim: migocące plamy i zygzakowate figury. Niekiedy zamiast tych objawów, mogą pojawić się pewne ubytki w polu widzenia dziecka. Innymi, charakterystycznymi dla tej migreny objawami, są doznania czuciowe, a więc przede wszystkim mrowienie lub drętwienie połowy twarzy, bądź ciała. Wszystkie, wymienione powyżej objawy, występują na około godzinę przed bólem glowy.

Jak postępować w przypadku migreny u dziecka?

Oba rodzaje migreny wymagają takiego samego postępowania ze strony rodziców. Należy przede wszystkim umożliwić dziecku spokój i zadbać o przyciemnienie pomieszczenia, w którym się ono znajduje. Lepszym rozwiązaniem będzie podanie przeciwbólowych leków w postaci czopków doodbytniczych. Jeżeli występująca u dziecka migrena jest bardzo silna, można rozważyć podanie leku, który działa na układ naczyniowy mózgu i niemalże natychmiast przerywa ból głowy.

Ekwiwalenty migreny

Ekwiwalenty migreny mogą występować u małych dzieci, zazwyczaj przed 5.-6. rokiem życia, jako zaburzenia, przyjmujące okresowy charakter. W znacznym stopniu dotyczą one dzieci, u których rozwinie się z czasem migrena. W częstych przypadkach dotyczy to dzieci osób chorujących na migrenę. Do ekwiwalentów migreny zalicza się przede wszystkim cykliczne wymioty, łagodne napadowe zawroty głowy oraz migrenę brzuszną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *