Astma oskrzelowa

a oskrzelowa dziecko
Astma oskrzelowa to przewlekła choroba zapalna dróg oddechowych. Nadreaktywność oskrzeli spowodowana przewlekłym procesem zapalnym skutkuje świszczącym oddechem, kaszlem oraz dusznościami. Astma objawia się szczególnie w nocy i nad ranem. Niekiedy najbardziej charakterystyczne symptomy ustępują samoistnie. Czasem dzieje się tak pod wpływem wdrożenia odpowiedniego leczenia. W około 80% przypadków zachorowań u dzieci pierwsze objawy pojawiają się jeszcze przed szóstym rokiem życia. Biorąc pod uwagę udział czynników przyczynowych, astmę dzieli się na alergiczną i niealergiczną. Ze względu na ciężkość przebiegu choroby wyróżnić można natomiast astmę sporadyczną i przewlekłą. Z kolei poziom kontroli schorzenia pozwala na wyróżnienie astmy kontrolowanej, częściowo kontrolowanej i niekontrolowanej. Poniżej omówione zostały poszczególne rodzaje astmy.

Astma oskrzelowa alergicznav

Na rozwój astmy alergicznej olbrzymi wpływ mają przede wszystkim czynniki środowiskowe. Ten rodzaj astmy stanowi aż 90% zachorowań w przypadku dzieci. Astma alergiczna może być chorobą IgE-zależną (w jej powstawaniu udział biorą wówczas przeciwciała klasy IgE) IgE-oraz niezależną (w jej powstawaniu udział biorą mechanizmy odpowiedzi immunologicznej inne niż IgE).

Astma oskrzelowa niealergiczna

Rozwój tej choroby nie jest związany z udziałem czynników środowiskowych. Ten rodzaj choroby stanowi 10% zachorowań u dzieci. Zakażenia układu oddechowego w tym przypadku zaostrzają przebieg choroby.

Astma oskrzelowa sporadyczna

Ten rodzaj astmy klasyfikuje się na podstawie ciężkości przebiegu schorzenia. Uwzględnia się wówczas objawy oraz badania czynnościowe. Jest to niezwykle przydatne podczas podejmowania decyzji związanych z leczeniem przy pierwszorazowej ocenie pacjenta.

Astma oskrzelowa przewlekła

Ten rodzaj choroby klasyfikuje się na podstawie ciężkości jej przebiegu, także przy uwzględnieniu symptomów oraz badań czynnościowych. Wyróżnia się wówczas astmę lekką, umiarkowaną oraz ciężką. Dzięki klasyfikacji tej można podejmować decyzje terapeutyczne przy pierwszej ocenie chorego.

Astma oskrzelowa kontrolowana

Astmę oskrzelową kontrolowaną klasyfikuje się na podstawie poziomu jej kontroli. Ten rodzaj choroby nie wiąże się z ograniczeniem codziennej aktywności fizycznej. Objawy nie występują w nocy, nie ma też przebudzeń związanych z astmą. Leki stosowane w razie ewentualnych duszności podaje się rzadziej niż 2 razy w tygodniu. Nie występują tez zaostrzenia, a wyniki badań czynnościowych płuc są prawidłowe.

Astma oskrzelowa częściowo kontrolowana

Astmę oskrzelową częściowo kontrolowaną stwierdza się wówczas, kiedy objawy występują częściej niż 2 razy w ciągu tygodnia, a kaszel i duszności towarzyszą wykonywanej aktywności fizycznej lub pojawiają się w nocy. O rozpoznaniu tego rodzaju astmy decyduje również stosowanie leków przeciw dusznościom częściej niż 2 razy w tygodniu. W tym przypadku wyniki badań czynnościowych płuc są nieprawidłowe a zaostrzenia choroby występują raz w roku lub nawet częściej.

Astma oskrzelowa niekontrolowana

Astma oskrzelowa niekontrolowana charakteryzuje się przede wszystkim obecnością trzech lub więcej cech astmy częściowo kontrolowanej w jakimkolwiek tygodniu. Ten rodzaj astmy klasyfikuje się także na podstawie poziomu jej kontroli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *